Uw sponsorgeld zal volledig besteed worden aan activiteiten die conform onze doelstelling worden ontplooid.

Mocht u een specifiek bestedingsdoel voor ogen hebben, zoals bijv. het onderhoud van een bepaalde bijen-locatie, een lopend project of onze conferentie “Learning from the Bees”, dan kunt u dit bij ons aangeven via een e-mail bericht.

Wij zorgen ervoor dat uw geld besteed wordt zoals u dat voor ogen heeft!


donateurs