Privacyverklaring:
Smart Beeing waarborgt de privacy van de gebruikers van de website en haar diensten. Van u verzamelde informatie zal alleen gebruikt worden voor het verbeteren van de diensten die wij u aanbieden. Wij zouden deze informatie kunnen gebruiken om, met uw nadrukkelijke toestemming, u te benaderen met informatie over updates van onze website of informatie betreffende diensten waarom u heeft gevraagd. Wij delen geen informatie, verkregen op of van deze website, met enige andere organisatie. Tenzij wij hieraan bij wetgeving gehouden zijn. Wij verkopen geen informatie , verkregen op deze website, aan derden.
Smart Beeing behoudt zich het recht voor om haar privacyreglement op ieder moment aan te kunnen passen, met of zonder waarschuwing vooraf. Zorg dat u geïnformeerd blijft over ons actuele privacyreglement. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaart u zich akkoord met dit privacyreglement.


donateurs