U kunt Smart Beeing op vele manieren steunen.

Voor het kosteloos aanbieden van materialen, diensten en overige ondersteuning kunt u ons het beste persoonlijk benaderen via e-mail of telefoon. (Zie contactgegevens)

 

Indien u Smart Beeing financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw éénmalige of periodieke bijdrage storten op de volgende bankrekening:

Rabobank | Haarlem & Omstreken (BIC/SWIFT-code: RABONL2U)
Rekening nr. / IBAN: NL85RABO0110146875 – t.n.v. Stichting Smart Beeing

 

Anonieme donatie of mogen wij u noemen?
Wij plaatsen uw naam uit privacy-overwegingen standaard niet op de site. Als u dat wel op prijs stelt, geeft u dat dan a.u.b. even aan ons door.
Voor bedrijfsmatige sponsoren hebben wij een pagina waarop wij uw bedrijfslogo en website zichtbaar kunnen maken. Stuur ons uw bedrijfslogo in JPG-fomaat en de gewenste URL van uw website. Na ontvangst van uw bijdrage vermelden wij u zo spoedig mogelijk als sponsor op de Smart Beeing website.

 

Overige mogelijkheden
Voor bedrijven die zich langere tijd aan Smart Beeing willen verbinden bestaat de mogelijkheid van een belastingvoordeel als er wordt over gegaan op een “Periodieke Schenking” die aangegaan wordt via een notariële akte of schenkingsovereenkomst. Uw bedrijf kan hierdoor meer schenken terwijl het u per saldo niet meer kost.
Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een schenking via de nalatenschap te regelen. Hiertoe dient de schenking echter wel in een door de notaris opgesteld testament gezet te worden.
(Actuele informatie over deze schenkings-mogelijkheden kunt u eenvoudig op het internet vinden)


donateurs