Smart Beeing  is dankbaar voor alle particuliere sponsoring die de stichting heeft ontvangen in de afgelopen jaren. Alle financiële bijdragen zijn volledig ten goede gekomen aan de honingbijen.

We hebben ook ondersteuning mogen ontvangen in de vorm van geleverde diensten, materialen en overige bijdragen

Alles heeft bijgedragen aan onze successen.

 BEDANKT VOOR UW STEUN!

Missy Palmer Hawkins - wildlife photographer

20-01-2018 Toestemming van Missy Hawkins voor gebruik van haar prachtige foto’s.


donateurs