Het Bestuur van Stichting Smart Beeing per 1-1-2016 bestaat uit de volgende personen:

Rudolf van Aalderen, Voorzitter

Ferry Schutzelaars,    Secretaris

Mike Albers, Penningmeester


donateurs