Visie

De initiatiefnemers van Smart Beeing zijn het er over eens dat zij moeten voortbouwen op wat er al is; klein beginnen en stap voor stap uitbouwen.

Bijen zijn essentieel voor de mondiale voedselvoorziening en onze samenleving, maar de bijen zijn er slecht aan toe. Het is nodig om nu te investeren in het behoud en de versterking van de bijenvolken. Stichting Smart Beeing draagt bij aan duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de bijen. Dit doet zij op een concrete, praktische en transparante manier, vanuit een zakelijk en ondernemend perspectief.

Doelstellingen

1.      Voorlichting en kennisoverdracht

Een belangrijk doel is het vergroten van het bewustzijn van de bijenproblematiek, de impact daarvan op onze samenleving en de noodzaak om te investeren in het behoud van de bijenvolken. Voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de bijen dragen wij zoveel mogelijk kennis uit. We richten ons op zowel de omgang met de bijen als het centraal stellen van de behoeften van de bijen.

2.      Bouw en beheer van bijenstallen

De stichting realiseert de bouw en het beheer van bijenstallen. Een bijenstal is een gebouw waarin bijenkasten of- korven worden geplaatst. Smart Beeing staat borg voor bijenstallen waar de bijenvolken kunnen leven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving met minimale verstoring.

     3.      Opbouw van een netwerk van betrokken ondernemers met maatschappelijk ondernemerschap

In een tijd van afnemende overheidsbemoeienis zal de steun vooral uit het bedrijfsleven moeten komen. De stichting werkt aan een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers, die inzien dat de bijenproblematiek urgent is en willen investeren in het oplossen van de problemen. De stichting zal op begrijpelijke en tastbare wijze inzichtelijk maken hoe de bijenvolken direct en indirect worden bedreigd en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze samenleving. Smart Beeing wil langdurige relaties aangaan met partners die haar doelstellingen willen helpen realiseren.

     4.      Het verbeteren van de omgeving

Voor de bijen is het belangrijk dat er een grote verscheidenheid is aan bloeiende planten door het gehele seizoen. Smart Beeing gaat met gemeenten, ondernemers en particulieren in gesprek om te werken aan verbeteringen in het groenbeheer. We willen naar een omgeving waarin een bijenpopulatie gezond kan zijn en weerbaar tegen ziekten en parasieten zonder behandeling met chemicaliën.

     5.      Internationale samenwerking

De stichting zal op basis van haar ontwikkelingen in eigen land, het concept doorontwikkelen ter voorbereiding op een brede internationale draagkracht. De bijensterfte is een acuut internationaal probleem dat we over de landsgrenzen heen willen aanpakken.

 

 


donateurs