Het gaat niet goed met de bijen. De laatste jaren wordt wereldwijd een toenemend verlies van bijenkolonies geconstateerd. Vooral in Amerika is de bijensterfte extreem. Normaal sterft in de winter zo’n 10% van de bijen, maar sinds de strenge winter van 2006-2007 is in de Verenigde Staten een bijensterfte van 30 tot 35% geconstateerd. Sommige Amerikaanse imkers rapporteren zelfs een sterfte van 90%! Ook in Europa is de bijensterfte bovengemiddeld, namelijk 20%.

Maar ook in de zomermaanden worden de laatste jaren veel bijenvolken verloren. Volken gaan verloren doordat de bijen niet meer terugkeren naar de kast. Het volk wordt steeds kleiner en verkommerd. Dit proces kan soms heel snel gaan en de imker totaal verrassen. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als CCD, Colony Collapse Disorder.

Voor meer informatie => Wikipedia pagina m.b.t. Colony Collapse Disorder

 

Death...

Een ander verontrustend fenomeen is de toename van “slechte koninginnen”, wat zich openbaart in onvoldoende werksterbroed. Het is nog niet duidelijk wat er precies met deze koninginnen aan de hand is, maar er zijn verschillende mogelijkheden:
De koninginnen worden ofwel niet/onvoldoende bevrucht door darren, of
De kwaliteit van het darren-sperma is aangetast, of
De voortplantingsorganen van de koningin zijn aangetast. (Mogelijk door chemische oorzaken.)

 


donateurs