Het gaat niet goed met de bijen. De laatste jaren wordt wereldwijd een toenemend verlies van bijenkolonies geconstateerd. Vooral in Amerika is de bijensterfte extreem. Normaal sterft in de winter zo’n 10% van de bijen, maar sinds de strenge winter van 2006-2007 is in de Verenigde Staten een bijensterfte van 30 tot 35% geconstateerd. Sommige Amerikaanse imkers rapporteren zelfs een sterfte van 90%! Ook in Europa is de bijensterfte bovengemiddeld, namelijk 20%.

                                                                   bij12 (zwerm)

Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van de bijensterfte. Hieruit wordt duidelijk dat het gebruik van (giftige) bestrijdingsmiddelen, afname van de biodiversiteit en de verspreiding van bijenziekten belangrijke factoren zijn. Minder bekend is dat de ‘moderne imkerij’, de manier waarop bijen worden gehouden, ook een rol kan spelen bij de bijensterfte. De moderne manier van imkeren is rond 1900 geïntroduceerd en heeft na de tweede wereldoorlog aan populariteit gewonnen.

Uitgangspunten zijn onder andere het houden van bijen in hanteerbare kasten, zodat de imker makkelijk kan ingrijpen en het zwermen kan verhinderen (manipulatie). Honing wordt op deze manier maximaal geoogst. Door technische ingrepen is het mogelijk geworden om specifieke rassen te kweken, met een nadruk op de honing opbrengst, zachtaardigheid en een vermindering van de zwermdrift. De bijen krijgen als vervanging voor de honing die zij nodig hebben om de winter door te komen suikerwater. Deze moderne manier van imkeren levert stress op bij de bijenvolken, met aanzienlijke gevolgen.

 


donateurs