In opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude heeft Smart Beeing in 2014 haar tweede bijenstal geopend bij de Plesmanhoek. Op deze locatie staan 10 bijenkasten die beheerd worden door de Smart Beeing imkers Saskia en Roxanna.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren gaat het helaas in de zomer van 2016 niet goed met de volken op deze locatie. Vijf van de tien volken zijn ter zielen gegaan. Naar de exacte oorzaak blijft het gissen, maar voor bijen schuilen er gevaren in het beheer van de nabij gelegen agrarische gebieden.

De Plesmanhoek is, in opdracht van de Stichting Mainport en Groen, aangelegd als compensatie voor de polderbaan. De naam van het gebied verwijst naar de relatie met de luchtvaart. Plesman was een van de grondleggers van de de Nederlandse luchtvaartsector.

Dit park ligt noordelijk van het Haarlemmermeerse bos en de Geniedijk tussen IJweg en N205. Het gebied van ongeveer 35 ha heeft kleurrijke akkers. Het gebied is ingericht met de bedoeling om historische agrarische gewassen te verbouwen.  Hier ervaar je echt het agrarische landschap. Ook al omdat het onderhoud wordt uitgevoerd door de agrariërs uit de directe omgeving. In de Plesmanhoek vinden geregeld activiteiten plaats, van wandelen tussen de gewassen tot het meemaken van zaai- en oogstfeesten. Van fruit en bloemen plukken tot schaapjes tellen in de schapenweide. In de toekomst is het mogelijk het educatieve en historische centrum en de schaapskooi te bezoeken. Voor de paardenliefhebber en de ruiters zijn er splinternieuwe ruiterpaden bijgekomen. Een spannende hangbrug verbindt het gebied met de Geniedijk en vormt voor de avonturiers een mooie uitdaging. Een fietsbrug maakt het park voor fietsers toegankelijk.

 

De Stichting Mainport & Groen houdt zich bezig met ontwikkeling van recreatie en groen rondom Schiphol en voert sinds 1996 het Convenant “Mainport Schiphol en Groen” uit.

Schiphol is van groot van belang voor de economische ontwikkeling van de Randstad, maar heeft ook negatieve effecten op de omgeving. Om daaraan tegenwicht te bieden worden veel maatregelen genomen. Een daarvan is het vastleggen van afspraken over groenontwikkeling in een convenant. De Stichting Mainport en Groen is in het leven geroepen om toe te zien op de uitvoering daarvan.

Plesmanhoek wordt beheerd door recreatieschap Spaarnwoude.


donateurs