nieuwe kasten SB bijenkast 3 nieuwe daken

De ontwikkelingen van Smart Beeing gaan gestaag door! Inmiddels zijn de nieuwe bijenstallen gebouwd bij de Westergasfabriek en de Plesmanhoek. Hiermee heeft Smartbeeing haar doelstelling voor 2014 bereikt! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor komend jaar al volop in gang gezet.

Westergasfabriek:

In overleg met de Westergasfabriek en de Gemeente Amsterdam, heeft Smart Beeing 5 bijenkasten geplaatst in een van de “Gashouder vijvers” op het Westergasfabriek terrein. Een absoluut unieke locatie waar cultuur, kunst en duurzaamheid samenkomen en naadloos aansluit bij de doelstellingen van Smart Beeing.

Over de Westergasfabriek:

De Westergasfabriek is een plek in Amsterdam waar mensen elkaar ontmoeten, werken en ontspannen. In het prachtige stadspark met historische fabrieksgebouwen vind je groen, een plek om te werken, ruimte voor grote en kleine evenementen en diverse horeca-, film- theater- en expositiegelegenheden.

Informatie:  www.westergasfabriek.com

Plesmanhoek:

Aansluitend op de succesvolle opening van de eerste Smart Beeing bijenstal in Spaarnwoude bij Informatieboerderij Zorgvrij (Recreactieschap Spaarnwoude), heeft Smart Beeing in opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude een tweede bijenstal geopend bij de Plesmanhoek.

Over de Plesmanhoek:

In opdracht van de Stichting Mainport en Groen is De Plesmanhoek aangelegd als compensatie voor de polderbaan. De naam van het gebied verwijst naar de relatie met de luchtvaart. Plesman was een van de grondleggers van de de Nederlandse luchtvaartsector.

Dit park ligt noordelijk van het Haarlemmermeerse bos en de Geniedijk tussen IJweg en N205. Het gebied van ongeveer 35 ha heeft kleurrijke akkers. Het gebied is ingericht met de bedoeling om historische agrarische gewassen te verbouwen.  Hier ervaar je echt het agrarische landschap. Ook al omdat het onderhoud wordt uitgevoerd door de agrariërs uit de directe omgeving. In de Plesmanhoek vinden geregeld activiteiten plaats, van wandelen tussen de gewassen tot het meemaken van zaai- en oogstfeesten. Van fruit en bloemen plukken tot schaapjes tellen in de schapenweide. In de toekomst is het mogelijk het educatieve en historische centrum en de schaapskooi te bezoeken. Voor de paardenliefhebber en de ruiters zijn er splinternieuwe ruiterpaden bijgekomen. Een spannende hangbrug verbindt het gebied met de Geniedijk en vormt voor de avonturiers een mooie uitdaging. Een fietsbrug maakt het park voor fietsers toegankelijk.

De Stichting Mainport & Groen houdt zich bezig met ontwikkeling van recreatie en groen rondom Schiphol en voert sinds 1996 het Convenant “Mainport Schiphol en Groen” uit.

Schiphol is van groot van belang voor de economische ontwikkeling van de Randstad, maar heeft ook negatieve effecten op de omgeving. Om daaraan tegenwicht te bieden worden veel maatregelen genomen. Een daarvan is het vastleggen van afspraken over groenontwikkeling in een convenant. De Stichting Mainport en Groen is in het leven geroepen om toe te zien op de uitvoering daarvan.

Plesmanhoek wordt beheerd door recreatieschap Spaarnwoude.


  • Published: 5 jaar ago on 1 augustus 2014
  • By:
  • Last Modified: september 11, 2016 @ 10:25 pm
  • Filed Under: homepagenews

donateurs