5 juni 2012, de Adviescommissie Rabobank Stimuleringsfonds van Rabobank Haarlem en Omstreken,  heeft op 14 mei j.l. besloten het Smart Beeing concept te ondersteunen. De Rabobank zal een financiele ondersteuning geven die het voor  Stichting Smart Beeing mogelijk maakt aan te vangen met de bouw van haar eerste bijenstal.

“Een sympatiek doel, wat zonder twijfel van groot belang is voor onze samenleving. Dit project sluit goed aan bij ons MVO en duurzaamheid beleid”, aldus De heer Boon, MVO coordinator en Manager Cooperatie van de Rabobank Haarlem & Omstreken.

“Het is voor ons een dankbare ondersteuning. Het is een groot genoegen om de Rabobank als donateur en bankier voor onze Stichting te mogen verwelkomen”, Rudolf van Aalderen, Voorzitter Smart Beeing.

Over de Advies Commissie Rabobank Stimuleringsfonds:

Welzijn en leefbaarheid

Wij ondersteunen geregeld activiteiten en projecten die uw leefomgeving veraangenamen. Rabobank draagt ook graag bij aan welzijn en leefbaarheid. Daarom stellen wij een deel van onze winst beschikbaar om onze betrokkenheid bij de lokale omgeving te tonen. Een prettigere, duurzame leefomgeving voor de inwoners van Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal staat in ons Rabobank Stimuleringsfonds centraal.

Een adviescommissie, bestaande uit 7 ledenraadsleden en 2 vertegenwoordigers van onze bank, toetst en beoordeelt de aanvragen.


  • Published: 7 jaar ago on 6 juni 2012
  • By:
  • Last Modified: september 11, 2016 @ 2:43 pm
  • Filed Under: homepagenews

donateurs